css template

Image

image
De wijkraad behartigt de belangen van alle bewoners van de wijk Paauwenburg in de gemeente Vlissingen. Zij houdt zich bezig met alle zaken van de wijk, de wijkraad is er bij betrokken. Het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk staat voorop.
volg wijkraad Paauwenburg

 

 

Praattafel Paauwenburg 29 november 2016

29 november staat de de volgende praattafel gepland, een ploeg experts zit klaar voor u om met een kop koffie in de hand uw vragen te beantwoorden.

 

Bijeenkomst inzake "Kustbebouwing Zeeland" 6 december 2016

Belgische toestanden aan de Zeeuwse kust? Op welk moment worden Zeeuwen bij de Kustvisie betrokken? Huisjes in het Vlissingse Nollebos? Is een ruilverkaveling van campings en vakantieparken nodig? Wordt er wel regie op de bebouwing van de kust gevoerd?

Op dinsdag 6 december 2016 organiseert de PvdA Walcheren samen met haar Staten- en waterschapsfracties de bijeenkomst ˜Kustbebouwing Zeeland".

De bijeenkomst is in De Couburg aan de Duinstraat 4-A te Koudekerke en begint om 20:00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.


Project
“Met een bak koffie in de hand komen we er samen uit, want PAAUWENBURG IS VAN U!”

De praattafel maakt deel uit van een project waarin de gemeente en de Wijkraad Paauwenburg samen gaan onderzoeken op welke wijze de leefbaarheid en het buurtgevoel kunnen worden verbeterd. De enthousiaste vrijwilligers en preventiemedewerkers willen ook graag van u horen hoe u denkt over de jeugdopvang, graffiti, evenementen, zorgvoorziening, straatmeubilair etc. Wat gaat goed? Wat kan beter? Kom aan tafel en vertel het!De Wijkraad Paauwenburg is daar samen met vertegenwoordigers van de gemeente (BOA's), handhavers, politie, l’escaut, ROAT en het buurtpreventieteam. Zij horen graag wat u van de wijk vindt en geven antwoord op al uw vragen

tekst en foto Firi.nl Paauwenburgkrant

 

Waar is de Stichting momenteel mee bezig?

Praattafel in diverse plekken in de wijk
Vernieuwen schilderwerk bollen aan de Sloeweg
Pilot project leefomstandigheden samen met gemeente Vlissingen
Kennismakingsrit met de zonnetrein met de burgemeester en wethouders
Rommeldag
Kerstmarkt 2016
Openbare vergadering
Bijeenkomst wijkwerkers